Ngày ban hành:
06/08/2019
Ngày hiệu lực:
06/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày hiệu lực:
18/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

 Kế hoạch phát triển GD toàn thị xã năm học 2019 -2020

Ngày ban hành:
10/06/2019
Ngày hiệu lực:
10/06/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch phát triển Giáo dục Mầm non Quỳnh Dị năm học 2019 2020 

Ngày ban hành:
16/04/2019
Ngày hiệu lực:
16/04/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch chiến lược phát triển Trường Mầm non Quỳnh Dị giai đoạn 2019 - 2020, có tính đến năm 2025

Ngày ban hành:
11/02/2019
Ngày hiệu lực:
11/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
14/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
11/07/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
15/06/2017
Ngày hiệu lực:
14/07/2017
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3
Tháng 01 : 415